BOLETUS

Društvo gljivara Bujštine - Associazione micologica del Buiese

Impressum

DETALJI UDRUGE

Registarski broj
18000893
OIB
73121729510
Naziv
“BOLETUS” – društvo gljivara Bujštine
Skraćeni naziv
“BOLETUS” Bujštine
Sjedište
Bunarska 2, Brtonigla – Verteneglio (prikaži na karti)
Datum upisa
28.01.2000
Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19)
Da
Datum osnivačke skupštine
14.01.2000
Status
Aktivna

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE

  • ŽELJKO RUŽIĆ – predsjednik društva

 

CILJ

Poticati, razvijati, i unapređivati saznanja i djelatnosti u gljivarstvu, o ljekovitom, samoniklom, jestivom i začinskom bilju i zaštiti okoliša.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Organiziranje predavanja, seminara, izložbi, kolokvija i sl. iz oblasti gljivarstva i ljekovitog bilja; organiziranje punktova za determinaciju sakupljenih samoniklih gljiva i ljekovitog bilja; organiziranje kontrole prodajnih punktova na tržnicama; poticanje i razvoj uzgoja i otkupa gljiva; poticanje mladeži da se bavi proučavanjem gljiva i ljekovitog bilja te da doprinose zaštiti okoliša; izdavanje stručnog časopisa sukladno zakonu; strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova; suradnja sa drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu i svim organizacijama koje podupiru rad Društva te ostale djelatnosti utvrđene člankom 10. Statuta.

 

STATUT