Baza Gljiva - Prikaz gljive

Zahvaljujemo kontributoru 'Danijel Balaško' na unosu dana 2.9.2011.g.

Gljiva br. 373
Uvjetno jestiva


Boletus torosus Fr. & Hok
Teški vrganjPorijeklo slika: Autor fotografija je Davor Zbašnik iz Parga.


Opis:

KLOBUK:
-

TRUSIŠTE / LISTIĆI:
-

STRUČAK:
-

OTRUSINA:
-

MESO:
-

MIKROSKOPIJA:
-

STANIŠTE I RASPROSTRANJENOST:
Bjelogorične i miješane šume, na većim nadmorskim visinama, posebno voli bukvu (Fagus). Primjerke sa fotografija pronašao je Davor Zbašnik na oko 800 m.n.v. u Gorskom kotaru (Parg).

JESTIVOST:
Ugrožena, strogo zaštićena.

DOBA:
Ljeto-početak jeseni.

SLIČNE VRSTE:
Može se zamijeniti sa sličnim vrstama Boletus rhodopurpureus Smotlacha i Boletus luteocupreus Bertea & Estades, međutim one imaju crvenu boju pora, dok su pore Boletusa torosusa žute boje.
Još više sličan može biti Boletus xanthocyaneus (Ramain) ex Romagnesi kojega neki smatraju istom vrstom, a razlikuje se po žutoj boji klobuka, dok Boletus torosus ima tamnije boje – sivkaste, oker, smeđaste i maslinaste boje klobuka.

OPASKE:
Teški vrganj je strogo zaštićena gljiva, nalazi se na crvenom popisu ugroženih gljiva Hrvatske.


Poveznice na slične gljive:
Nema / Nije uneseno